INTERVJU MED ADAM COOPER - Director, ID Crowd UK

Adam Cooper är vida känd och erkänd för sin expertis inom identitetsstandarder, företagsarkitektur och den digitala sektorn. Under konferensen i april talade han om identitetens betydelse för en framgångsrik digitalisering, ur ett globalt perspektiv.
Upplagd 2019-09-16

INTERVJU MED JAN OLSSON - KRIMINALKOMMISSARIE SWEDISH CYBERCRIME CENTER S3C, POLISEN

Då vi reser en del på sommaren är risken extra stor att bli utsatt för bedrägeri via internet och våra kontokort. ”Om det var ett tvång att identifiera sig med en e-legitimation när man handlar online skulle varje år ca. 80 000 färre svenskar drabbas av brott”, förklarar Kriminalkommissarie Jan Olsson i en intervju från e-legitimationsdagarna 2019.


Upplagd 2019-07-01

INTERVJU MED GERTRUD INGESTAD - DIRECTOR-GENERAL FOR THE EUROPEAN COMMISSION’S IT-DEPARTMENT, DIGIT

EU-valet är nu avgjort! Hur valresultatet påverkar det europeiska digitaliseringsarbetet återstår att se. VI talade med Gertrud Ingestad, Generaldirektör för EU-kommissionens IT-verksamhet, på Elegdagarna och hon slog fast att EU:s inre marknad blir alltmer digital och att e-legitimationer är en av grundstenarna i denna utveckling.


Upplagd 2019-05-29

INTERVJU MED ANN LINDE - UTRIKESHANDELSMINISTER OCH MINISTER MED ANSVAR FÖR NORDISKA FRÅGOR

EU-valet är blott ett par veckor bort och digitaliseringen är en viktig valfråga. Under e-legitimationsdagarna talade vi med Utrikeshandelsminister Ann Linde, tidigare Sveriges EU-minister, som idag är minister med ansvar för nordiskt samarbete. Hon hade en hel del intressant att säga om Sveriges roll i det europeiska digitaliseringssamarbetet.


Upplagd 2019-05-10