Här kan du ta del av highlightsen från e-legitimationsdagarna 2019!

Den 4-5 april 2019 gick den åttonde upplagan av e-legtimationsdagarna av stapeln! Under två dagar samlade vi ett brett nätverk av samverkanspartners och experter i ämnet, från såväl leverantörssidan som från det offentliga, för att synliggöra sammanhang kring digitaliseringen ur ett svenskt, nordiskt, europeiskt och globalt perspektiv. Syftet med eventet var att skapa en bred förståelse bland alla aktörer inom den offentliga sektorn om varför e-legitimation är en förutsättning för en framgångsrik digitalisering, hur alla delar hänger ihop, och – inte minst – visa vad man behöver göra för att lyckas!


Saknar du det redan? Vi med! Därför har vi samlat filmer och talarpresentationer från konferensen, så du kan få uppleva dagarna om och om igen.