e-legitimationsforum

Här möts kommuner, landsting, myndigheter, privata välfärdsutövare, e-legitimationsutfärdare, integratörer, federationsleverantörer och privata bolag. Fokus för diskussion är samverkan, goda exempel och kunskap kring identitetens betydelse för Sveriges digitalisering.

Gruppen "E-legitimationsforum" på LinkedIn är ett nybildat diskussionsforum. Det är en mötesplats för alla frågor som rör digitala identiteter, elektroniska underskrifter och federation. Gå med i nätverket idag och börja kunskapsutbytet!


Här har vi samlat allt material från e-legitimationsdagarna 2019. Videos, casefilmer och presentationsfilmer hittar du via länken nedan!INTERVJU MED ADAM COOPER - DIRECTOR, ID CROWD UK

Adam Cooper är vida känd och erkänd för sin expertis inom identitetsstandarder, företagsarkitektur och den digitala sektorn. Under konferensen i april talade han om identitetens betydelse för en framgångsrik digitalisering, ur ett globalt perspektiv.